Skip to main content

Báseň Desátý schod může být pro jednoho významově okamžitě jasná, pro jiného zůstane čistě lyrická. Každopádně báseň má gradaci, umocněnou hudebním podkresem. Ze začátku je nejistá, ale postupně spěje k probuzení činorodosti.

Báseň Desátý schod

Ukázka dvou slok básně:

Na něm dojdeš očištění,
lehkosti bytí, nad kterého není!
Dojdeš sám se sebou ke smíření,
k pramenu zřídla radosti uvědomění.

Tam uvidíš nový kraj,
tak na co čekáš? Běž, jak malý si zas hraj!
Zase zvídavýma očima pozoruj svět,
jak kdyby ti bylo znova pět.
Na nic nečekej, vyraž teď, vyraž hned!

Desátý schod.

Leave a Reply