Skip to main content

Reklamační formulář

Práva z vadného plnění (reklamace) jsou uvedeny v obchodních podmínkách
v článku 6.