Skip to main content

Výsledky cenového průzkumu: jsou bezobaly dražší?

Co lze v reportu nalézt?

Jsou bezobaly dražší? Jako jeden z častých argumentů proti nakupování v bezobalovém obchodě je uváděna cena. Doposud však neproběhl žádný rozsáhlejší průzkum v této oblasti. Navíc mnohdy nejsou srovnávány stejné kategorie potravin (konvence/bio), stejná množství, atd.

Chci report!

Více než dvacetistránkový report o cenovém srovnání mezi běžnými a bezobalovými obchody. Report obsahuje kompletní výsledky průzkumu, jehož stručnější část jsem publikoval v článku na blogu.

Části reportu

Dokument je členěn na úvodní část, výsledky a krátkou analýzu. Úvodní část si klade za cíl seznámit čtenáře se základními informacemi kolem průzkumu, které poslouží pro snažší pochopení předkládaných grafických výsledků ve druhé kapitole. Také lze tyto dvě kapitoly přeskočit a přečíst si jen závěry. V části analýzy je krátké hledání souvislostí mezi otvírací dobou bezobalových obchodů a jejich cenou a podobně pro vztah lokality a ceny bezobalového obchodu.

Srovnávané potraviny

Pro srovnání cen je samozřejmě třeba stanovit rozsah potravin, na kterém se bude srovnání provádět. Původně jsem zamýšlel vyjít z koše potravin, které jsou uvedeny při výpočtu inflace na stránkách Českého statistického úřadu. Ukázalo se ovšem, že zde jsou pouze kategorie potravin, bez většího rozpadu.

Rozpad potravin jednotlivých kategorií je uveden v příloze dokumentu, celkem se jedná o 74 potravin.

Srovnávány nejsou ceny mlékárenských a masných výrobků a pečiva. Důvod je prostý: zde nelze najít průnik mezi bezobaly, ani běžnými obchody. Většina bezobalů bere tyto potraviny z místních farem a srovnával bych tak spíše ceny jednotlivých farem, než ceny bezobalových obchodů.

Leave a Reply