Skip to main content

Peníze, spokojenost a lidské potřeby. Jak to jde dohromady?

Dnešní článek je taková úvaha nad mým vnímáním peněz a jen velmi zvolna navazuje na článek o cenovém srovnání bezobalu vůči klasickým obchodům. Neboj, tenhle článek není o věštění z křišťálové koule. Také v něm nenajdeš žádná investiční doporučení. Ne, ne a ne🙂 V článku dávám do vzájemného vztahu peníze, spokojenost a lidské potřeby. V druhé části se pak podívám na peníze jako na energiivodu. Zní to zajímavě?

V článku se objevuje jeden affiliate link na Kosmase.

Peníze, spokojenost a lidské potřeby
Vztah peněz a lidských potřeb? Peníze jako energie? Peníze jako voda?

Poslední změna: 23. 5. 2022

Tento příspěvek si můžeš i poslechnout přímo z přehrávače vedle, nebo na Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podchaser, Podcast Addict, či Google Podcasts.

Poměřování

Poměřování obecně nevede ke spokojenosti. Před časem jsem četl o knize (nemůžu si vzpomenout na název🙄, kdybys věděl, budu rád, když mi ji připomeneš), která po čtenáři chtěla, aby se nepoměřoval jen tak s někým, ale jen s těmi nejlepšími. Když poměřovat, tak pořádně! Cílem knihy bylo ukázat, že poměřování je vydlážděná cesta do Brodu (Havlíčkova, prej je tam vyhlášenej blázinec). Jde ti fyzika? Tak se nesrovnávej se spolužáky z vejšky, ale rovnou s Newtonem nebo Einsteinem! Máš hudební nadání? Tak se nespokojuj se srovnáním s tvou učitelkou v hudebce, ale rovnou s Mozartem! Stejný postup se dá aplikovat i na peníze.

Často se jako měřítko spokojenosti bere auto nebo dům. Tedy jen fasáda. Už se nehodnotí leasingy, hypotéky a délka jejich splácení. Už se nehodnotí pracovní nasazení takového člověka, který se musí sakra otáčet, aby dům do důchodu s vyplazeným jazykem dokázal splatit. A už vůbec se nehodnotí, jestli je v tom člověku dobře. Jestli člověka způsob, jakým vydělává peníze baví, natož pak, zda mu přijde smysluplný. Peníze neříkají nic o uspokojení lidských potřeb, které máme každý z nás jiné.

Peníze, spokojenost a lidské potřeby

Petr Ludwig zmiňuje v knize Konec prokrastinace (a samozřejmě také hodně na svých přednáškách) vliv peněz na lidskou spokojenost a opírá se o studii, kde tvrdí, že existuje hranice, od které už více peněz nemá zásadní vliv na naší spokojenost. Tato hranice znamená, že dokážeme uspokojit naše základní potřeby. Od této hranice již přestává platit přímá úměra: více peněz, více spokojenosti (viz obrázek vpravo).

Vliv příjmu na naši spokojenost.

Přijde mi to logické. Po uspokojení základních potřeb (střecha nad hlavou, jídlo, teplo, …) člověk začne chtít víc – chce uspokojovat také své duševní potřeby. A duševní potřeby naplní peníze jen ve velmi omezené míře. Pokud nevíš, co mám duševními potřebami na mysli, pak se můžeš podívat na tenhle seznam.

Hezký citát k tomuto tématu náleží Vincenci Zahradníkovi.

Někdo má peníze, ale radost přenechává jiným.

Vincenc Zahradník

Peníze jako energie

Fakta jsou u konce, od teď moje filozofické okénko. Já vnímám peníze jako energii. A jak známo, energie nezaniká, jen mění svou formu. Za peníze se tak dá pořídit jiná hmota nebo se dají vyměnit za energii někoho jiného, například za posekání zahrady. Já tak svou energii ušetřím, někdo jiný ji vydá a dostane zaplaceno.

Peníze jako energie – grafické znázornění slovního popisu dále.

Příjem

Vztah jednotlivců k penězům (a dá se vztáhnout i na společnost obecně) nám může mnohé ukázat. Pokud někdo například hodně lpí na penězích, může mít silnou potřebu jistoty.
Většina lidí peníze vydělává prací v zaměstnaneckém poměru nebo živností, kde odvádí práci fyzickou, duševní nebo kombinuje oba přístupy. V ideálním případě tedy jedinec odevzdává energii po nějakou dobu a za to dostane zaplaceno.
Co když si ale člověk jen sedne, odkroutí svých osm hodin a dostane zaplaceno, aniž by něco vytvořil, aniž by vydal nějakou energii? Vnímám to jako narušení zdravého toku energie. Takový jedinec nenaplňuje své potřeby, nemá zdravý vztah sám k sobě (to je jeden z mnoha příkladů opomíjení tolik zmiňované sebelásky) a pravděpodobně nebude mít zdravý vztah ani k penězům.

Mimo peníze, spokojenost a potřeby můžeš čichnout i k dalším oblíbeným příspěvkům

Hodnota a smysl odvedené energie

Pokud je odvedená energie zaměstnance/živnostníka kladná (radostně peníze vydělává) a současně je vynakládání takové energie dobré pro společnost, pak taková energie zůstává kladná. Taková činnost je pak smysluplná a přináší světu nějakou hodnotu → tok peněz je čistý, kladný.
Zde mají výhodu živnostníci, protože ti mohou mnohem jednodušeji tok této energie ovlivňovat. Například příjímáním jen takových zakázek, které jim dávají smysl a jsou v souladu s jejich hodnotami. U zaměstnance už to tak jednoduché být nemusí.

Utrácení peněz

Pro zachování kladné energie při získávání peněz, záleží také na tom, jaká je jejich odchozí energie. Samozřejmě, mnohdy to neovlivníme, například u daní. Odvádíme je státu a samozřejmě neovlivníme, jestli se naše peníze proinvestují v opravě silnice, platu zdravotní sestry, nebo nájmu za Gripena.

Ale jsou výdaje, kde máme plně v rukou kam peníze putují. Pak je tedy plně na nás, jaká ta energie bude. Bea Johnson ve své knížce předkládá následující myšlenku (nejedná se o doslovnou citaci):

“Nevolíme jednou za čtyři roky, ale každý den. Penězi.”

Bea Johnson

A zde je konečně to “pojidlo” s článkem o cenách bezobalů. Peníze hýbou světem. Nabídka určuje poptávku. Přemýšlení o nákupech je tedy důležité. A to nejen o kupování věcí, ale také o tom, komu dávám peníze, jak ta energie proudí. Koho každým jedním nákupem podporuji. Jde o vědomé nakupování. Záleží na jednotlivcích.

Při každém nákupu se snažím podporovat místní prodejny a v případě potravin kupovat skutečné potraviny. Tento pojem hodně rozšířila Margit Slimáková, která takové potraviny označuje jako potraviny bez složení – tedy maximálně jednoduché složení, bez zbytečných aditiv. Kladnému proudění energie tak stojí v cestě dvě věci: kde nakupuji a co nakupuji. Nejde o dokonalost. Je to cesta. Vědomá cesta.

Peníze jako voda – lyričtější popis peněz

Představ si peníze jako vodu. Je na tobě, aby sis našel pramen, aby sis nastavil průtok. Voda k tobě teče a je na tobě, co s ní uděláš. Můžeš ji nechat volně proudit, nebo ji směrovat různými odbočkami, tvořit po proudu malá jezírka, kde můžeš zachytávat vodu na sušší období. Podél jejího toku můžeš nasázet byliny, keře a stromy a těšit se z květů a plodů. Okolo toku bude brzy živo a tvá zahrada bude přepestře kvést, bude přitahovat hmyz a zvěř.

Nebo můžeš podél toku vystavět vodní mlýny a přeměnit energii živlu na energii mechanickou a umlít třeba obilí. Nebo můžeš vystavět obrovské soustavy, kde budeš vodu různě přelívat, získávat tak více energie. Můžeš si vygenerovat elektřinu a tu přeměnit na teplo/chlad/spojení se světem/poslech hudby… možnosti jsou prakticky neomezené. Také můžeš vodu darovat žíznivým poutníkům a dívat se na jejich vděčné úsměvy. Nebo ji využít na pomoc blízkým, když budou mít nějaký hezký plán co s ní.

Nebo můžeš všechnu přitékající vodu zachytávat do rybníka. Vodu budeš mít jen pro sebe. Každý rok se ti trochu odpaří, ale to nevadí, protože jí pořád víc přiteče a ty se tak můžeš těšit z narůstající hladiny i když na dně se budou tvořit nánosy bahna. Zastavíš tak sice tok vody, možná začne zahnívat a nebude k pití, ani nebude roztáčet lopatky mlýnů, ale ve špinavé vodě najdou útočiště pijavice a jiní tvorové, kteří nemají rádi čisté toky a sluneční svit. A i když vodu začneš odpouštět, voda zůstane špinavá a bude trvat nějakou dobu, než se vyčistí.

Závěr

Vnímání peněz z nadhledu může dodat životu zajímavý hravý spád🙂. Vnímáním peněz jakožto formy energie se o sobě můžeš také mnohé dozvědět. Tvůj vztah k nim může ukazovat na nenaplněné potřeby rovnováhy, stability, jistoty 🙂 Nebo jakékoliv jiné potřeby, viz odkaz na seznam výše.

Jak to mám já? Poslední dobou mívám nenaplněnou potřebu jistoty, která mi však umožňuje naplňovat si potřeby svobody, nezávislosti, růstu a přispívání. Dále si pak hojně naplňuji potřeby objevování, hry a dobrodružství. Dělám pokroky, ale současně mám stále rezervy v případě potřeby neulpívání a přijetí. A co ty? Připodobňuješ si peníze nějak? Pokud ano, napiš mi do komentáře, jsem zvědavý! 🙂

Podpoř mě!

Přidej si Bejkův mls na FB!
Napiš mi vzkaz do komentáře!
Odebírej mlsný zpravodaj!
Pozvi mě na jasmínový čaj!

Leave a Reply